भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Munda Sabdakosh

Academy of Tribal Languages and Culture, Govt. of Odisha

କଣ୍ଟା

ଜାନୁମ

କଦଳୀ

କାଦାଲ୍‍

କମଳା

ସାନ୍ତରା

କଞ୍ଚା

ବେରେଲ

କଲବଲ

ଜାରାବଜାରାବ୍‍

କପୋତ

ପୁତେମ୍‍

କପୋତ

ପୁତେମ୍‍

କମ୍ପନ

ରୁକୁ

କମ୍‍

ହୁଡିଁ

କମ୍ବଳ

କମ୍ବଲ

କଣ୍ଡେଇ

ପୁତୁଲି

କର

ବାଇପେ

କଢ

କଣ

କାଟିବା

କାଟାଅ

କଳା

ହେନ୍ଦେ

କବାଟ

ଦୁଆର

କଟୁରୀ

କତୁ

କଲମ‍

କଲମ୍‍

କର

ପାଇଟିପେ

କହି

କାଜି
Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App